18.08.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ардино е насрочено за 18.08.2020 г. от 17.30 ч.

13.02.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ардино е насрочено за 13.02.2020г. от 17.30 ч.

05.02.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Ардино е насрочено за 05.02.2020 г. от 17.30 часа.

27.10.2019

Съобщение

ОИК Ардино уведомява, че в 20:00 часа приключи изборния ден на територията на община Ардино.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 26.10.2019г. от 17.00 часа.

25.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 25.10.2019г. от 17.30 часа.

23.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 23.10.2019г. от 17.30 часа.

21.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 21.10.2019 г.

18.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ардино уведомява, че при промяна на членове на СИК не е необходимо отказът на вече назначените членове на СИК да бъде удостоверяван с писмен документ или по какъвто и да било друг начин.

18.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 18.10.2019 г.

18.10.2019

Съобщение

Обучението на СИК ще се проведе на 19.10.2019 г. от 14:30ч. в салона на читалище "Родопска искра" гр. Ардино. 

15.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 15.10.2019 г.

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 11.10.2019 г.

09.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 09.10.2019 г.

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Ардино публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

бюлетина за кмет на община

бюлетина за избор на общински съветници

Бюлитина  Изборен район № изборен район
с. Башево изборен район 090202991
с. Бял извор  изборен район 090207747
с. Богатино  изборен район 090207925
с. Горно прахово  изборен район 090216910
С. Гърбище  изборен район 090218321
с. Долно прахово  изборен район 090222784
с. Жълтуша  изборен район 090229605
с. Ленище  изборен район 090243270
с. Млечино  изборен район 090248756
с. Падина  изборен район 090255124
с. Правдолюб  изборен район 090258013
с. Светулка  изборен район 090265646
с. Синчец  изборен район 090266562
с. Брезен  изборен район 090277116
с. Хромица  изборен район 090277487
с. Боровица  изборен район 090280176
с. Чернигово  изборен район 090280964
с. Чубрика  изборен район 090281596
с. Ябълковец изборен район 090287059
07.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Ардино чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ардино.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Ардино от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Ардино.

 

Технически носител в еxcel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в еxcel формат за предаване на представители

 

29.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 30.09.2019 г.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 27.09.2019 г.

26.09.2019

Съобщение

26.09.2019

Съобщение

26.09.2019

Съобщение

24.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 24.09.2019 г.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 23.09.2019 г.

21.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 21.09.2019 г.

20.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 20.09.2019 г.

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ардино уведомява заинтересованите партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за кмет на кметство, че с Решение № 32/19.09.2019 г. изменя Решение № 19/12.09.2019г. в частта му за избор на кмет на кметство Теменуга. В тази връзка, партиите и коалициите не следва да регистрират кандидати за кмет на кметство с. Теменуга, община Ардино.

18.09.2019

Съобщение

ОБНОВЕН образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител за партиите и коалициите.

Обновен образец на предложение

17.09.2019

Съобщение

Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за  участие в изборите за общински съветници и за кметове  е 17 септември 2019 г. 9 00 ч.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Ардино, находящ се на адрес: гр.Ардино, ул."Бели брези"№31, ет.2.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9 00 до 17 00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17 00 ч. на 24 септември 2019 г.

16.09.2019

Съобщение

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител за партиите и коалициите.Предложение

16.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 16.09.2019 г.

14.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 14.09.2019 г.

12.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 12.09.2019 г.

11.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. 

Указания на ОИК

11.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 17.30 ч. на 11.09.2019 г.

09.09.2019

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Ардино за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е

16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 101 / 13.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 100 / 05.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Брезен, община Ардино

 • № 99 / 28.10.2019

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН КМЕТ НА КМЕТСТВО СВЕТУЛКА

всички решения