29.10.2015

Съобщение

Бюлетина за избор на кмет на кметство с. Жълтуша- балотаж на 01.11.2015

Бюлетина за избор на кмет на кметство с. Теменуга - балотаж на 01.11.2015

23.10.2015

Съобщение

Образци на бюлетините може да намерите като прикачени файлове към Решение № 59 от 01.10.2015г.

15.10.2015

Съобщение

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в община Аредино ще се проведе на 19 октомври 2015 г. (понеделник) от 10:30 часа в салона на читалище „Родопска искра“, гр. Ардино.

15.10.2015

Съобщение

ОИК-Ардино определи следната подходяща секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

секция №090200001 – гр. Ардино, Читалище „Родопска искра“

На тел.03651 45 27 могат да се правят заявки за помощ в изборния ден.

15.10.2015

Съобщение

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 17:00 часа на 24 октомври 2015 г. включително на ОИК-Ардино от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

04.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено в ОИК- Ардино до 18:00 часа на 23 октомври 2015 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден по същия ред чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат.

02.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино, насрочено за 02.10.2015г.  ще бъде от 17,00 ч.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино, насрочено за 01.10.2015г.  ще бъде от 12,00 ч.

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино, насрочено за 22.09.2015г.  ще бъде от 17,30ч.

20.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015 год. в 13:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Ардино, град Ардино, ул.“Бели брези“ №31, ет.2 ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Ардино.

Жребият е общ за всички видове избори в община Ардино - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК-Ардино поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино , насрочено за 20.09.2015г.  ще бъде от 17,00ч.

16.09.2015

Съобщение

Подаването на документи в ОИК – Ардино за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., е всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи е 22 септември 2015 г., не по-късно от 17.00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино , насрочено за 14.09.2015г.  ще бъде от 18,00ч.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино , насрочено за 12.09.2015г.  ще бъде от 17,30ч.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Ардино , насрочено за 10.09.2015г.  ще бъде от 17,30ч.

10.09.2015

Съобщение

Подаването на документи в ОИК – Ардино за регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.Краен срок за подаване 14.09.2015г., 18,00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 164 / 05.11.2018

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Търносливка, община Ардино.

 • № 163 / 06.03.2018

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

 • № 162 / 15.08.2016

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа.

всички решения